نکاتی در هنگام ترکیدن تایر خودرو باید انجام دهیم ؟

نکاتی در هنگام ترکیدن تایر خودرو باید انجام دهیم

در هنگام ترکیدگی لاستیک خودرو یا پنچر شدن باید تا حد امکان ( کنترل خونسردی ) از غریزه پیروی نکرد تا به توان به امنیت خود و دیگران کمک کنیم 

( برای دیدن ادامه مطلب کلیلک کنید )

 

ترکیدن و یا حتی پنجری تایر خودرو در زمان رانندگی می تواند حادثه ساز چه برای راننده  و سرنشینان و چه بسا خود اتومبیل شود

واکنش اولیه رانندگان در مواجه با حوادث مانند ترکیدن لاستیک و پنچری در حرکت توصیه های ذکر شده را بخوانید و حد المکان به آنها عمل کنید :


 

  • آرامش خود را حفظ نمایید و بدون فکر کاری را نجام ندهید و شرایط را تحت کنترل خود بگیرید
  • پدال گاز را کنترل کنید نه یه یک مرتبه گاز دهید نه پای خود را از روی پدال بر دارید چون این عمل باعث جابجایی وزن در خودرو و تغییر مسیر می شود
  • عدم حرکت تند و ناگهانی یا حرکاتی که دور فرمان زیاد باشد مانند تغییر مسیر با ورود به یک مسیر ( مانند کوچه و خیابان )
  • اگر لاستیک جلو مورد آسیب قرار گرفته به هیچ وجه ترمز نکنید زیرا با جابجایی وزن انحراف در مسیر و چپ شدن خودرو را به دنبال دارد 
  • تطبیق نحوه فرمان پذیری با مسیر و نگاه به مسی پیش رو و آینه برای پیدا کردن مسیر مناسب و عدم برحورد با سایر خودرو ها و عوامل مسیر ( گارد ریل )
  • سعی در نگه داشتن خودرو در مسیر , وقتی که یکی از تایر ها با مشکل مواجه می شود نحوه رانندگی و فرمان پذیری و حتی ترمز کاملا تغییر خواهد کرد 
  • اگر متوجه انحرافمسیر در خودرو شدید , به جای فشردن پدال گاز به آرامی به آن ضربه بزنید و سرعت را ثابت نگه دارید و حتی سرعت را می توانید به آرامی افزایش دهید
  • کنترل فرمان با هر دو دست
  • خودرو را در امنیت  و آرامش به گوشه امن مسیر هدایت کنید و متوقف نمایید و رانندگان دیگر را قبل از هر اقدامی به وسیله و سایل روشنایی یا حرکات دست رانندگان دیگر را از حادثه بوجود آمده مطلع کنید
  • پس از توقف کامل در محل امن ترمز دستی را بالا بکشید و چراغ های هشدار را حتما روشن نگه دارید