کاهش قیمت خودرو بعد از کاهش تقاضای خرید از سوی مشتریان

کاهش قیمت خودرو بعد از کاهش تقاضای خرید از سوی مشتریان

به گزارش یدک 118 طی افزایش قیمت خودرو در یک ماه اخیر که تحت تاثیر افزایش قیمت ارز و همچنین عدم ارائه خودرو از سوی خودرو سازان داخلی که با عث افزایش شدید قیمت ها شده بود 

طی چند روز اخیر با کاهش تقاضای خرید و رکود نسبی بازار، قیمت خودرو کاهش پیدا کرد .

در بازار امروز خودرو رنو ساندرو استپ وی با کاهش 7 ملیونی به قیمت 85 ملیون تومان معامله شد.

همچنین خودرو پژو 2008 نیز با کاهش 20 ملیون تومانی به قیمت 190 ملیون تومان معامله شد.

همچنین خودرو های دیگر نیر با کاهش قیمت مواجه شدند.