استپ ترمز تندر 90 (‏L90‎‏) اصلی مدل 90 به پایین :: نظرات کاربران