دسته موتور پایین (شاطونی) ال90 و ساندرو :: نظرات کاربران