گالن 20 لیتری فلزی سبز ( امریکایی)‏ :: نظرات کاربران