قلم ترمیم رنگ (خش گیر ) خودرو آوید – پژو سفید 29020G :: پرسش و پاسخ


اسماعیل علی وند (1397/02/25 - 17:06:44):
آیااین کد رنگ برای پژو سمندیادنایکسان است


ادمین (1397/03/13 - 14:34:36):
سلام برای قلم رنگ مهم کد رنگ است و نوع ماشین تفاوتی را ایجاد نمی کند