رفع صدای سقف در خودور رنو ساندرو

رفع صدای سقف در خودور رنو ساندرو

هدف از این راهکار رفع ایراد صدای سقف با روش یکسان و استاندارد برای خودرو رنو ساندرو می باشد
 

(برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید )

رفع صدای سقف در خودور رنو ساندرو

برای رفع ایراد صدای غیر معمول در  سقف که توسط مشتریان اعلام شده دستور العمل زیر برای رفع این ایراد توسط سایت یدک 118 به شما  توصیه می گردد

 

1 ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب را ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه در راﻫﻨﻤﺎي ﺳﺮوﯾﺲ و ﺗﻌﻤﯿﺮات دﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

2 هشت قطعه فوم چسبی مشکی رنگ را به اندازه تقریبی 15 سانتی متر , ( مانند تصویر ) در محل های مشخص شده بر روی تراورس عرضی سقف ( تصویر شماره 1 الی 8 ) بچسبانید .

3 یک قطعه فوم سفید رنگ را در وسط پد چسبی ارتعاش گیر سقف( تصویر شماره 9 ) بچسبانید .