آشنایی با سیستم هشدار دهنده نقاط کور (Blind Spot Information System)

آشنایی با سیستم هشدار دهنده نقاط کور (Blind Spot Information System)

در زمان راندن خودرو امکان دارد خودرو در نقطه قرار گیرد که خودرو برای  سایر رانندگان قابل مشاهده نباشد و منجر به برخورد و تصادف  گردد . به تازگی ،ن آوری جدید به نام  سیستم هشدار دهنده نقاط کور (Blind Spot Information System) به کمک برای حل این مشکل آمده است .

( برای دیدن کامل مطلب کلیلک کنید )

 سیستم هشدار دهنده نقاط کور (Blind Spot Information System)  با نمایش یک چراغ زرد رنگ در کنار آینه جانبی به راننده هشدار می دهد تا از برخودر و تصادف جلوگیری کند این هشدار توسط سنسور های رادار با میدان تعریف شده نسبت به سایز خودرو که در قسمت کناری خودرو نصب شده اند این امکان را فراهم می سازد و موانع را تشخیص می دهد و به راننده توسط چراغ هشدار زرد رنگ نمایش می دهد .

با ورود خودرو به نقطه کور راننده , چراغ زرد روی آینه روشن می شود و شروع به چشمک زدن می کند و به راننده هشدار می دهد که مانع یا خودرو در حال نزدیک شدن به خودرو است .

این سیستم علاوه بر رادار به وسیله سایر سنسور ها و دوربین ها به طور پیوسته وضعیت خودرو را کنترل می کند و به راننده در موقع لازم هشدار می دهد .

 

در این سیستم تکنولوژی بسیار پیشرفته ای نهفته است که خودرو و موتور سیکلت و سایر وسایل نقلیه را در روز و شب به درستی تشخیص می دهد .

از آن جایی که بخشی از این سیستم با دوربین های دیجیتال کار می کند در هوای مه آلود , برفی و کولاک شدید به درستی عمل نمی کند و با ارسال پیغامی به راننده از غیر فعال بودن سیستم را اطلاع می دهد و نسبت به خودرو های متوقف شده و تابلو ها عکس العمل نشان نمی دهد .