ارسال کالا در نوروز

ارسال کالا در نوروز

ضمن تبریک فراوان بابت فرا رسیدن نوروز و سال جدید خدمت تمامی ایرانیان و فارسی زبانان و آرزوی سالی پر از شادی و کامیابی برای شما ؛

یدک 118 در ایام نوروز با هدف خدمت به مشتریان وفادار خود از دوم تا ششم فروردین ماه کلیه سفارشات را تهران ارسال میکند.

ضمن تبریک فراوان بابت فرا رسیدن نوروز و سال جدید خدمت تمامی ایرانیان و فارسی زبانان و آرزوی سالی پر از شادی و کامیابی برای شما ؛

یدک 118 در ایام نوروز با هدف خدمت به مشتریان وفادار خود از دوم تا ششم فروردین ماه کلیه سفارشات را تهران ارسال میکند.

از این رو تمامی سفارشاتی که در تاریخ های 29 اسفند و یکم فروردین ثبت شده نیز در تاریخ دوم فروردین ارسال میشود .

همچنین سفارشات شهرستان به علت عدم پذیرش پست تا تاریخ 5 فروردین ارسال نمیشود.و کلیه سفارشاتی که تا تاریخ 5 فروردین ثبت شود در این روز و سفارشاتی که بعد از این تاریخ ثبت شوند در تاریخ 14و 15 فروردین ارسال میشود