قیمت خودرو در سال 1398

قیمت خودرو در سال 1398

برای بسیاری از مصرف کنندگان قیمت خودرو در سال 98 ابهامی بزرگ است , سوالی که حتی کارشناسان هم به طور قطع نمیتوانند جوابی برایش داشته باشند.

افزایش شدید قیمت خودرو در سال 1397 و کاهش تولیدات شرکت های خودرو سازی که تاثیر گرفته از نوسانات قیمت ارز و برگشت دوباره تحریم ها بود باعث ایجاد سوالی بزرگ برای مصرف کنندگان شده؛ روند قیمت خودرو در سال 1398

پاسخ به این سوال را با توجه به اوضاع فعلی نمیتوان در یک کلمه توصیف کرد.همچنان که مناسبات سیاسی و قیمت ارز نیز در این پیش بینی اصلی ترین نقش را خواهد داشت

برای پاسخ به این سول باید خودرو ها را به چند بخش تقسیم کرد خودرو های تولید داخل،خودرو های تولید چین و خودرو های کره ای و اروپایی .

خودرو های تولید داخل

خودرو های تولید داخل با توجه به تحریم ها و همچنین تغییرات قیمت مواد اولیه مانند فلزات ممکن است با افزایش حداقلی مواجه شود. اما با توجه به افزایش نسبتا بالای سال گذشته برای سال 98 افزایش شدید قیمت بعید به نظر میرسد.

 

خودرو های تولید چین

با توجه به تحریم ها واردات قطعات این خودرو ها جهت مونتاژ در داخل کاهش یافته که ، این امر در کنار افزایش قیمت ارز باعث بالا رفتن قیمت این خودرو ها شده . البته تمامی این موارد باعث توقف مونتاژ این خودرو ها نشده است .

 

خودرو های کره‌ای و اروپایی

شدید ترین افزایش قیمت در این گروه مشاهده شده که دلیل اصلی را میتوان در قطع همکاری شرکت‌های خودرو ساز خارجی دانست. این دسته از خودرو ها در کنار افزایش قیمت با کمبود لوازم یدک در سال 97 مواجه شدند که پیش بینی میشود این افزایش در سال جدید نیز تشدید یابد.

 

در کل تمامی این پیش بینی ها حدودی بوده و متاثر از مناسبات سیاسی و قیمت ارز خواهد بود.