بوش اکسل عقب تندر 90 (ال90) اصلی با لیبل سایپا :: نظرات کاربران