دسته موتور بالا راست تندر 90 (ال90) مدل بعد سال 90‏ :: پرسش و پاسخ