قلم ترمیم رنگ (خش گیر ) خودرو آوید – جیلی مشکی متالیک 720‏M :: پرسش و پاسخ