فروش شرایطی خودرو توسط ایران خودرو + شرایط جدید ثبت نام پیش فروش اینترنتی ایران خودرو

فروش شرایطی خودرو توسط ایران خودرو + شرایط جدید ثبت نام پیش فروش اینترنتی ایران خودرو

فروش شرایطی خودرو توسط ایران خودرو + شرایط جدید ثبت نام پیش فروش اینترنتی ایران خودرو

 

طی روز های اخیر ایران خودرو از طریق وبسایت esale.ikco.ir اقدام به پیش فروش خودرو کرده است البته شرایط این پیش فروش مانند پیش فروش های قبلی نبوده است و شرایط جدیدی دارد برای اطلاع از شرایط جدید و قیمت های جدید ایران خودرو  این پیش فروش میتوانید این مقاله را مطالعه فرمایید.

 

 

بخش نامه ایران خودرو به نمایندگی ها

                                                                                                                                               

موضوع: شرايط پيش فروش محصولات– مهر ۹۷ 

 

با سلام و احترام 

   بدین‌وسیله به اطلاع کليه نمايندگان محترم می‌رساند، پیش‌فروش محصولات شركت از روز سه‌شنبه مورخ ۰۳/۰۷/۹۷ تا زمان تکميل ظرفيت، به شرح ذيل اعلام می‌گردد.

شایان‌ذکر است با توجه به لزوم تسهيل در فرايند ثبت‌نام خودرو، فروش خودروها در ۶ روز و بر اساس اولين رقم سمت راست کد ملی انجام می‌شود

 

گروه يك: از روز سه‌شنبه ۰۳/۰۷/۹۷ براي مشترياني كه اولين رقم سمت راست کد ملی آن‌ها ۱ باشد. (مثال۰۶۵۸۴۲۰۳۲۱

گروه دو: از روز چهارشنبه ۰۴/۰۷/۹۷ براي مشترياني كه اولين رقم سمت راست کد ملی آن‌ها ۲ و ۳ باشد. (مثال۰۶۵۸۴۲۰۳۲۲ يا  ۰۶۵۸۴۲۰۳۲۳

گروه سه: از روز پنج‌شنبه ۰۵/۰۷/۹۷ براي مشترياني كه اولين رقم سمت راست کد ملی ۴ و ۵ باشد. (مثال۰۶۵۸۴۲۰۳۲۴ يا  ۰۶۵۸۴۲۰۳۲۵

گروه چهار: از روز شنبه ۰۷/۰۷/۹۷ براي مشترياني كه اولين رقم سمت راست کد ملی آن‌ها ۶ و ۷ باشد. (مثال۰۶۵۸۴۲۰۳۲۶ يا  ۰۶۵۸۴۲۰۳۲۷) 

گروه پنج: از روز يكشنبه ۰۸/۰۷/۹۷  براي مشترياني كه اولين رقم سمت راست کد ملی آن‌ها ۸ و ۹ باشد. (مثال۰۶۵۸۴۲۰۳۲۸ يا  ۰۶۵۸۴۲۰۳۲۹

گروه ششم: از روز دوشنبه ۰۹/۰۷/۹۷  براي مشترياني كه اولين رقم سمت راست کد ملی آن‌ها ۰ (صفر) باشد. (مثال۰۶۵۸۴۲۰۳۲۰

 

قواعد و نكات مهم: 

 ثبت‌نام در اين بخشنامه صرفاًﹰ براي مشترياني كه داراي گواهينامه خودرو (تاريخ صدور گواهينامه قبل از ثبت‌نام) می‌باشند، امکان‌پذیر است. لذا نمايندگي می‌بایست كپي گواهينامه مشتريان (ممهور به مهر نمايندگي) را به همراه ساير مدارك الزامي به سازمان تحويل نمايد.  

 ثبت‌نام در اين بخشنامه صرفﹰا براي مشتريان خودرو اولي و افرادي كه مالك خودرو نيستند، (اعم از خودروي ايران خودرويي و يا غير ايران خودرويي) مجاز می‌باشند.  

 در خصوص موارد فوق، در هنگام ثبت‌نام صحت اطلاعات بر اساس خود اظهاری مشتري كنترل می‌شود.

 اما در زمان تحويل صحت اظهارات متقاضيان بر اساس مستندات كنترل خواهد شد.  

 در اين بخشنامه هر كد ملي مجاز به ثبت‌نام فقط يك دستگاه خودرو هست.

 ثبت‌نام در اين بخشنامه براي مشترياني كه اخیراً در شركت سايپا ثبت‌نام نموده‌اند، امکان‌پذیر نيست.  

                                                 

 امكان ثبت‌نام در اين بخشنامه صرفﹰا براي مشتريان حقيقي فراهم بوده و ثبت‌نام براي مشتري دوم نمايندگي و

مشتريان حقوقي مجاز نیست.

 كليه مشترياني كه در ۱۸ ماه گذشته نسبت به ثبت‌نام خودرو (از هر روش فروش) اقدام نموده‌اند، قادر به ثبت‌نام از اين بخشنامه نيستند.  

 بديهي است هر ثبت‌نام مغاير با شرايط اين بخشنامه از سوي شركت یک‌طرفه ابطال و وجه بدون سود مسترد خواهد شد.

  در راستاي سرعت بخشيدن به فرآيند ثبت‌نام كد نمايندگي در زمان ثبت‌نام قابل انتخاب نیست و پس از ثبت‌نام در روز سه‌شنبه ۱۰/۰۷/۹۷ به مدت ۷۲ ساعت (براي تمامي ثبت‌نام‌شده‌ها) انتخاب نمايندگي توسط

مشتري و از طريق "سايت فروش اينترنتي، بخش ويژه مشتريان" امکان‌پذیر خواهد شد. بديهي است در صورت

عدم انتخاب نمايندگي توسط مشتري در مدت‌زمان تعیین‌شده، كد نمايندگي بر اساس آدرس مشتري توسط شركت تعيين خواهد شد.  

 قيمت نهايي خودرو در اين شرايط، در زمان تحويل خودرو تعيين خواهد شد.

 ثبت‌نام صرفﹰا به‌صورت اينترنتي و از طريق سايت esale.ikco.ir امکان‌پذیر خواهد بود.

 در اين بخشنامه امكان رؤیت ليست ثبت‌نام‌شده‌ها، براي عموم قابل‌مشاهده است. به جهت حفظ حريم

مشتريان محترم در ليست انتشاریافته براي عموم، دو رقم كد ملي و اسم كوچك مشتريان پالایه خواهد شد. اين

اطلاعات حدود ۵ دقيقه بعد از ثبت‌نام و اخذ تأییدیه‌های مالي، در ليست به ترتيب به‌روزرسانی خواهد شد.

 

شرايط و توضيحات بخشنامه:

۱. سود مشاركت در اين بخشنامه مطابق جدول و به‌صورت ساليانه حداكثر تا تاريخ انقضاي دعوت‌نامه محاسبه خواهد شد. و

هرگونه تبديل و محاسبات ديگر نيز بر اساس سود مشاركت اعلامي در گويا بر اساس خودرو محاسبه خواهد شد. 

۲. سود انصراف مطابق جدول و به‌صورت ساليانه و حداكثر تا زمان انقضاي دعوت‌نامه محاسبه خواهد شد و چنانچه انصراف قرارداد قبل از ارسال دعوت‌نامه باشد، سود آن بر مبناي مبلغ واريزي پیش‌پرداخت، محاسبه می‌گردد. 

۳. در صورت تأخیر در تحويل خودرو از جانب شركت، سود تأخیر به ازاي مبالغ پرداختي مشتري (صرفﹰا به‌شرط تكميل وجه قرارداد مطابق بخشنامه) يك درصد ماهانه (۱۲ درصد ساليانه) پرداخت می‌شود.

۴. درصورتی‌که برحسب ضرورت، آپشن و يا تجهيزات خاصي بر روي خودرو نصب و يا حذف گردد و يا تغييري در برخي از

قطعات خودرو ايجاد شود، دعوت‌نامه بر اساس خودروي تغییریافته يا باکلاس جديد صادر خواهد شد.

۵. در شرايط پیش‌فروش مبلغ مابه‌التفاوت، در زمان صدور دعوت‌نامه بر اساس قيمت مصوب شركت در زمان تحويل خودرو و پس از محاسبه سود مشاركت و هزینه‌های قانوني  از طريق دعوت‌نامه به اطلاع مشتريان محترم خواهد رسيد.

                                                 

۶. ارائه كد ملي، كد پستي، آدرس دقيق، منطقه شهرداري محل سكونت و شماره تلفن ثابت و همراه در زمان ثبت‌نام الزامي است.

۷. در صورت ارائه يا درج آدرس پستي اشتباه توسط مشتري، كليه تبعات ناشي از صدور پلاك با كد شهر مغاير و يا مفقود

شدن مدارك خودرو، به عهده مشتري خواهد بود.

۸. ارائه متن و شرايط پیش‌فروش جدول مندرج در بخشنامه، به مشتريان الزامي است و بديهي است ثبت‌نام مشتريان تنها بر

اساس شرايط قیدشده قابل‌پذیرش است. 

۹. خودروهاي اين بخشنامه، از بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابلاغ‌شده در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهند بود. 

۱۰. لازم است نمايندگي ها در خصوص مشترياني كه اولين بار در ايران خودرو ثبت‌نام نموده و براي آن‌ها شماره مشتري

جديد ايجاد می‌شود و مشترياني كه شهر محل سكونت آن‌ها  با محل صدور شناسنامه مغاير هست تأییدیه احراز سكونت را

به همراه پرونده ثبت‌نام مشتري به سازمان ارسال نمايند.

۱۱. نمايندگان محترم هنگام ثبت‌نام از مشتريان در خصوص تأییدیه احراز سكونت، موارد عنوان‌شده در بخشنامه‌های

۲۹۶۸ و ۴۰۲۸ را مد نظر قرار داده و بر اساس آن اقدام نمايند. 

۱۲. نمايندگان محترم می‌بایست اين بخشنامه را براي اطلاع بيشتر در محل رؤیت مشتريان قرار دهند. 

 

زمان فعال‌سازی اين بخشنامه (بر روي وب‌سایت esale.ikco.ir

ساعت ۱۰ صبح روزهاي سه‌شنبه ۰۳/۰۷/۹۷  الي دوشنبه ۰۹/۰۷/۹۷ بر اساس زمان‌بندی تعیین‌شده می‌باشد

اطلاعات که برای ثبت نام در پیش فروش لازم است داشته باشید

در بسیاری موارد هنگام خرید خودرو با شرایطی مواجه میشویم که توجه به معانی آنها میتواند در خرید خودرو کمک بسیاری کند شرایطی نظیر ثبت نام اینترنتی، دعوتنامه، تبدیل، صلح نامه، انصراف ، سود مشارکت، سود تاخیر و... که همگی جزء شرایط اصلی در فرم درخواست خرید خودرو محسوب میشوند. با این تفاسیر آگاهی از این مفاهیم برای متقاضیان خرید خودرو ضروری بوده و یک خرید کاملا مناسب را برای شما فراهم مینماید.

 

یکی دیگر از روش‌های مرسوم که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است روش ثبت نام اینترنتی است که در این روش متقاضی با مراجعه به درگاه اینترنتی شرکت خودروسازی ایران خودرو نسبت به ثبت‌نام و خرید خودرو اقدام می‌کند. از الزامات این روش داشتن کارت بانکی معتبر با موجودی کافی برای پرداخت وجه به صورت اینترنتی و آنلاین است. این تمهید برای جلوگیری از سوء استفاده دلالان و واسطه‌ها اندیشیده شده و از چند ماه پیش در سایت فروش اینترنتی خودروسازان به اجرا درآمده است.

مدارک لازم جهت خرید خودرو به صورت نقد و یا پیش فروش

کارت ملي و  شناسنامه

آدرس محل سكونت

كد پستي

کارت عابربانک + رمز دوم کارت

(پرداخت وجه به صورت اینترنتی با استفاده از رمز دوم كارت صورت میگیرد )

 

مدارک لازم جهت خرید خودرو به صورت اقساطی

كارت ملي و  شناسنامه خریدار و در نیاز ضامن ( در صورتی که شخص دیگری به جز مالک چک ها را صادر میکنند )

آدرس محل سكونت

كد پستي

کارت عابربانک + رمز دوم کارت ( پرداخت وجه به صورت اینترنتی با استفاده از رمز دوم صورت میگیرد )

پرینت سی گردش آخر حساب دسته چک به همراه مهر بانک

گواهی امضا محضری و وکالتنامه فک پلاک

بعد از انجام پیش ثبت نام با هماهنگی و معرفی نامه نمایندگی به محضر انجام می شود

مدارکی که پس از ثبت نام توسط نمایندگی ارائه میگردد

پس از ثبت نام و خريد خودرو  برگه قرارداد ممهور به مهر نمايندگي به خریدار تحویل میشود

بقيه فرايندهاي مرتبط با فروش خودرو ( دعوتنامه ، تحويل مدارك و خودرو  و … )  از طريق پيامك و يا تماس تلفني توسط نمايندگي انجام ميگردد

 

لزوم ارائه اسناد مورد نیاز احراز سکونت

طبق بخشنامه راهور ناجا ، در صورت وجود هرگونه مغايرت آدرس محل سکونت مالک و یا در صورتی که شهر محل تولد با شهر محل سکونت اعلام شده هنگام ثبت نام مغایرت داشته باشد ؛ ارائه اسناد مربوطه به راهور ناجا ( در زمان تحویل خودرو ) الزامي است