گالن 20 لیتری فلزی سبز ( امریکایی)‏ :: پرسش و پاسخ