ترموستات تندر 90 ( ال90 ) اصلی ساخت فرانسه :: نظرات کاربران